Har historien verkligen tagit slut?

oktober 16, 1999 Stefan Hedlund 0

De senaste tio årens ekonomiska utveckling i Ryssland gör att man måste fråga sig om den ekonomiska “chockterapin” har givit det förväntade resultatet. Stefan Hedlund anser att en av orsakerna till att man valde “stålbadet” framför en alternativ reformprocess i Ryssland bland annat står att finna i de västerländska idéernas närmast totala dominans på den internationella arenan.

Ingen bild

Islams återkomst

oktober 16, 1999 Ingvar Svanberg 0

“Inte mindre än 20 procent av alla registrerade religiösa organisationer i landet är muslimska. År 1997 uppskattades antalet muslimska församlingar till tre tusen. Det pågår en febril aktivitet för att bygga nya moskéer och i tävlan med den internationella s.k. ahmadiyya-rörelsen publiceras i dag Koranen och annan religiös litteratur i rysk översättning. Pilgrimsfärder till Mecka var under sovjetepoken förunnat en liten utvald elit. I dag går bussar och charterplan till de heliga platserna i Saudiarabien.”

Ingen bild

Varför etniskt krig?

oktober 16, 1999 Erik Melander 0

Det etniska våldet och nationalismens snabba frammarsch har tyvärr utgjort en förhållandevis vanlig bild av utvecklingen i Östeuropa under de senaste tio åren. Erik Melander, som i maj lade fram sin avhandling Anarchy Within: The Security Dilemma Between Ethnic Groups in Emerging Anarchy, ger här sin bild av det etniska våldets mekanismer, som han menar bland annat är förbundna med en rädsla för “den andre” och en snedvriden historieskrivning.

Ingen bild

Patriotismen i den polska litteraturen

oktober 16, 1999 Andrzej Nils Uggla 0

Nationalismen är ett fenomen som har varit allestädes närvarande i det postsovjetiska Östeuropa. I den här artikeln av Nils Andrzej Uggla tar oss författaren med på en exposé i tid och rum genom den turbulenta polska historien på jakt efter den idag försvunna patriotismen. Vart har alla de forna verken om polens storhet tagit vägen? Behövs de inte längre och är det i så fall något att beklaga?