Har historien verkligen tagit slut?

oktober 16, 1999 Stefan Hedlund 0

De senaste tio årens ekonomiska utveckling i Ryssland gör att man måste fråga sig om den ekonomiska “chockterapin” har givit det förväntade resultatet. Stefan Hedlund anser att en av orsakerna till att man valde “stålbadet” framför en alternativ reformprocess i Ryssland bland annat står att finna i de västerländska idéernas närmast totala dominans på den internationella arenan.