Återuppbyggnad av Kosovo

Av Elisabeth Sandberg

Kulturarv utan Gränser (KuG) har påbörjat restaureringen av fem s. k. Kulla­byggnader i området kring Peje/Peć i sydvästra Kosovo. Byggnaderna förstördes under 1998 och 1999 i samband med konflikterna (det totala antalet förstörda byggnader är dock mycket större).

Dessa befästa bostadshus anses representera den kosovoalbanska kulturen och har ett stort symbolvärde. Byggnaderna finns bara i Kosovo. Merparten av husen byggdes under 1700­ och 1800­talet och har ofta bebotts av flera generationer. Byggnadernas utformning och placering är speciell. Husen är av sten och ofta byggda i tre våningar: den understa för magasin eller stall, den mellersta för vanligt boende och den översta för eventuella gäster. På den översta våningen fanns också en plats som kunde utnyttjas antingen som sällskapsutrymme eller som befästning med syfte att försvara sig.

Projektet bekostas av EU och Sida. Arbetet sker i samarbete med inhemska institu-tioneroch företag, men leds av en svensk projektledare. Projektet syftar också till att informera andra ägare till Kullahus om hur de ska vidta en restaurering. Arbetet beräknas vara klart i slutet på detta år.