Kvinnodag á la Ryssland

Av Johanna Mélen

 

“Uppvakta inte din mamma före din hustru.”

“Skänk inte presenter som representerar slavgöra såsom dammsugare, moppar eller sopborstar.”

“Köp inte parfym och godsaker i närmaste affär. Hon (hustrun) går ju dit varje dag och vet vilket sortiment de har.”

Så lyder några av de råd veckotidningen Argument och fakta (Argumenty i fakta, nr 10, 2001) ger den ryske mannen att tänka på inför 8 mars. I Ryssland räknas internationella kvinnodagen som allmän helgdag. Utmed gator och invid tunnelbanestationer trängs blomsterförsäljarna tätare än vanligt och på postkontoren finns flera veckor i förväg en uppsjö av gratulationskort att välja bland.

Hos oss är 8 mars i första hand en dag då frågan om jämställdhet mellan könen får särskilt stort utrymme i media och såväl kvinnliga som manliga politiker och debattörer lanserar sig som feminister. I Ryssland är ordet feminism laddat av negativ betydelse och att föra upp en diskussion på temat den 8 mars är närmast betraktat som dödssynd.

Argument och fakta ger en historisk återblick på den nittioårsfirande högtiden. Vi får veta att dagen från början kallades den “internationella solidaritetsdagen för kvinnor i kampen för ekonomisk, social och politisk jämställdhet”, men där slutar likheterna med omvärldens syn på kvinnodagen.

I Ryssland tog firandet fart först efter revolutionen 1917 och jämlikhet mellan könen skrevs in i lagen. I realiteten betydde inte detta ökad frihet för kvinnan. Tvärtom. Visserligen fick hon rätt att förvärvsarbeta på samma sätt som mannen, men samtidigt behöll hon ansvaret för barn och hushåll och blev därmed dubbelarbetande.

Kanske är det just därför som de ryska kvinnorna tog 8 mars till sina hjärtan. Högtiden blev en påminnelse om svunna tider då mannen fortfarande kysste kvinnan på handen, gav henne smycken och blommor och tog henne i sina armar. För de ryska männen blev det en dag då de, genom lämpligt uppvaktande, fick förlåtelse för det övriga årets oförrätter.

Enligt Karin Sarsenov, doktorand vid Slaviska institutionen i Lund, kan 8 mars i Ryssland närmast jämföras med västvärldens firande av Alla hjärtans dag.

– Det har blivit ett emblem för kvinnoförtrycket. En dag på året placeras kvinnan på piedestal, för att resten av året leva i närmast total avsaknad av jämställdhet.

I Ryssland får jag veta att 8 mars lite skämtsamt går under beteckningen “männens dåliga samvetes dag” och i Argument och fakta lugnar man sina manliga läsare med att det inte är befrielse från ansvaret i hemmet eller dyrbara presenter som gör att kvinnorna ser fram emot 8 mars. Nej, det är blommorna de längtar efter.

Tiderna förändras nu också i Ryssland. Men fortfarande existerar inte jämställdhet i bemärkelsen att män och kvinnor åtnjuter lika rättigheter såväl som skyldigheter.

– Ryssland är, som många andra länder, ett patriarkalt samhälle. Frågor om jämställdhet står över huvud taget inte med på den politiska dagordningen, säger Karin Sarsenov. De politiska kvinnopartier som finns utmärks av att de förr främst bestod av sovjetpamparnas fruar. De är inga feministiska partier utan driver en politik som vill befästa den traditionella kvinnorollen.

Ett sätt att återvinna friheten från en vardag av dubbelarbete är i dagens Ryssland att gifta sig rikt. Med en förmögen man kan kvinnan återgå till hemmet och traditionella kvinnosysslor, samtidigt som hon blir uppmärksammad och uppvaktad.

Karin Sarsenov tycker sig ändå märka att en förändring mot en mer modern syn på könsrollerna är på väg. Särskilt bland yngre, välutbildade storstadsbor. De saknar egna minnen av hur systemet var förr och har en syn på förhållandet mellan män och kvinnor som bättre stämmer överens med vår. Kanske är det på tiden att denna grupp människor tar 8 mars tillbaka, och återger dagen dess gamla benämning i kampen för ökad ekonomisk, social och politisk jämställdhet.

Vid en läsning av Argument och faktas 8-marsspecial verkar vägen dit dess värre vara lång. Förutom försäkran om att kvinnan nöjer sig med en bukett blommor i present, publiceras också en vetenskapligt baserad artikel om det gamla hederliga “trohetsbältet”. Det användes av medeltidens män för att hålla uppsikt över sina hustrur då de själva gav sig ut på krigståg. I tidningsartikeln får vi nämligen veta att kvinnan till sin natur är ombytlig och benägen att flirta med första bästa man hon möter. Fast, tröstar författaren: “Om någon skänker er hustru uppmärk-samhet är det ju ett bevis på er goda smak…” Artiklarna om 8 mars är humoristiskt hållna och, anmärkningsvärt nog, skrivna av kvinnor.

Så länge denna förlegade syn på förhållandet mellan könen råder i Ryssland borde den enda politiskt korrekta lösningen vara att helt enkelt lägga 8 mars på hyllan och istället låta Alla hjärtans dag bli helgdag. Denna högtid firas nu för tiden också i Ryssland och skiljer sig inte nämnvärt från festligheterna som utmärker den internationella kvinnodagen.

Om Johanna Melén 2 artiklar
Johanna Melén is a Swedish journalist