Ingen bild

Varför etniskt krig?

oktober 16, 1999 Erik Melander 0

Det etniska våldet och nationalismens snabba frammarsch har tyvärr utgjort en förhållandevis vanlig bild av utvecklingen i Östeuropa under de senaste tio åren. Erik Melander, som i maj lade fram sin avhandling Anarchy Within: The Security Dilemma Between Ethnic Groups in Emerging Anarchy, ger här sin bild av det etniska våldets mekanismer, som han menar bland annat är förbundna med en rädsla för “den andre” och en snedvriden historieskrivning.