Russkij rok och det ryska ödet

juni 17, 2001 Linda Källman 0

Russkij rok är benämningen för rysk rock. Samtidigt skulle det kunna översättas “ryskt öde”, då rok egentligen betyder just öde på ryska. På sätt och vis kan man säga att den här artikeln tar upp bägge aspekterna då den syftar till att sätta in den ryska rockmusiken i en vidare kontext.

Putin för president

mars 16, 2000 Anna Jonsson Cornell 0

Ingen skall tro att det som har skett i Ryssland den senaste tiden är konsekvenserna av ett antal slumpmässiga händelser som sammantaget gynnar den avgående Jeltsin och den tillförordnade presidenten Putin. Inte heller bör man direkt avfärda det som en olycklig utgång med förödande konsekvenser för det framtida Ryssland och dess omvärld. Utvecklingen i Ryssland de senaste årtiondet har lärt oss att det är svårt att förutse något överhuvudtaget. Putins popularitet, Enighets bildande och dess framgång i parlamentsvalet låter oss dock förstå att det mesta är möjligt om man har tillgång till och kontrollerar rätt resurser.

Ingen bild

Islams återkomst

oktober 16, 1999 Ingvar Svanberg 0

“Inte mindre än 20 procent av alla registrerade religiösa organisationer i landet är muslimska. År 1997 uppskattades antalet muslimska församlingar till tre tusen. Det pågår en febril aktivitet för att bygga nya moskéer och i tävlan med den internationella s.k. ahmadiyya-rörelsen publiceras i dag Koranen och annan religiös litteratur i rysk översättning. Pilgrimsfärder till Mecka var under sovjetepoken förunnat en liten utvald elit. I dag går bussar och charterplan till de heliga platserna i Saudiarabien.”