Slovakien och Europas mitt

november 17, 2001 Kristian Gerner 0

Av Kristian Gerner Den som läser östeuropastudier lär sig snabbt att objekten, människorna i området, inte vill vara “östeu­ro­­péer”. Ordet “öst” har en biklang av […]

Östutvidgningen av EU

mars 17, 2001 Lars L Nilsson 0

Av Lars L. Nilsson Utvidgningsprocessen har utformats genom beslut som fattats av EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska rådets möten med början i Köpenhamn 1993. […]

Ingen bild

Medlemskandidatur på lika villkor?

oktober 1, 2000 Åsa Lundgren 0

Internationella relationer handlar inte enbart om ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen. Alltmer uppmärksamhet har börjat riktas mot kultur- och identitetsfrågor och hur dessa påverkar relationerna mellan stater. Ett exempel på att kultur och identitet har betydelse är EU:s stöd till demokratiseringsprocesserna i Turkiet och Polen under början av 90-talet. Demokratibiståndet till Polen var generöst och engagerat. Biståndet till Turkiet var nästintill obefintligt.

Minnen från en skyddad vinylverkstad

mars 16, 2000 Anders Hammarlund 0

De förändringar som Centraleuropa har genomgått de senaste tio åren, har fått långtgående återverkningar inom alla samhällssegment. Demokratiseringen och de marknadsekonomiska reformerna har inte fått en avgörande inverkan på förlagsverksamhet, media, konst och musik. Anders Hammarlund, forskare vid Institutionen för Östeuropastudier vid Uppsala universitet och mångårig kännare av musik- och kulturlivet i Centraleuropa, resonerar kring detta tema nedan. Han för oss dels tillbaka till det kommunistiska, stängda Centraleuropa, dels ger han en initierad bild av reformernas påverkan på kulturlivet.

Ingen bild

Patriotismen i den polska litteraturen

oktober 16, 1999 Andrzej Nils Uggla 0

Nationalismen är ett fenomen som har varit allestädes närvarande i det postsovjetiska Östeuropa. I den här artikeln av Nils Andrzej Uggla tar oss författaren med på en exposé i tid och rum genom den turbulenta polska historien på jakt efter den idag försvunna patriotismen. Vart har alla de forna verken om polens storhet tagit vägen? Behövs de inte längre och är det i så fall något att beklaga?