Östutvidgningen av EU

mars 17, 2001 Lars L Nilsson 0

Av Lars L. Nilsson Utvidgningsprocessen har utformats genom beslut som fattats av EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska rådets möten med början i Köpenhamn 1993. […]

Ingen bild

Medlemskandidatur på lika villkor?

oktober 1, 2000 Åsa Lundgren 0

Internationella relationer handlar inte enbart om ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen. Alltmer uppmärksamhet har börjat riktas mot kultur- och identitetsfrågor och hur dessa påverkar relationerna mellan stater. Ett exempel på att kultur och identitet har betydelse är EU:s stöd till demokratiseringsprocesserna i Turkiet och Polen under början av 90-talet. Demokratibiståndet till Polen var generöst och engagerat. Biståndet till Turkiet var nästintill obefintligt.

DDR, tonårsdrömmar och ishockey

maj 17, 2000 Joakim Ekman 0

Den 3 oktober i år blir det tio år sedan Tyskland åter­förenades, och DDR för alltid blev en del av den problematiska tyska historien. Hur går det med den tyska åter­föreningen? Ganska dåligt, svarar stats­vetarna och sociologerna. Östtyskarna är missnöjda, och känner inte någon vidare samhörighet med sina bröder och systrar i väst. Man kan fortfarande tala om ett delat Tyskland. Lyckligtvis är det inte bara tråkiga forskare som ägnar sig åt sådana frågor. Ett par tyska under­hållningsfilmer har på senare tid aktualiserat frågan om östtyskarna, deras minnen från DDR-tiden och deras identitet i det återförenade Tyskland.