Östeuropaforum debatterar frågan om EU:s östutvidgning

Av Elisabeth Sandberg

Den 8 november 2000, och för andra året i rad, arrangerade Östeuropaforum ett heldagsseminarium i Brusewitzsalen på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. “Tio år efter murens fall” var temat för seminariet 1999. I slutet på förra året var det dags att diskutera ett annat centralt ämne – “EU:s östutvidgning”. Ett tiotal experter på ämnet hade bjudits in för att diskutera den planerade utvidgningen av den Europeiska Unionen utifrån en rad olika aspekter, bland annat unionens styrelseskick, säkerhetspolitik, rättssystem, familjepolitik och EMU. Vi kan stolt konstatera att heldagsseminariet blev lyckat — vilket de som svarade på vår utvärdering höll med om. Det var även glädjande för oss att se att majoriteten av talarna stannade kvar under större delen av dagen och lyssnade på varandras föredrag. För de som inte kunde komma eller inte hann anteckna vad som sades publicerar Inblick Östeuropa i detta nummer artiklar från två av medverkande, Lars I Nilsson och Ulla Björnberg. Flera artiklar från denna dag förväntas att komma med i nästa nummer. Eftersom våra båda heldagsseminarier dragit många besökare är det inte omöjligt att det blir ett nytt även detta år. Själv skulle jag vilja se ett seminarium som belyser kvinnornas situation i Östeuropa, men det finns säkert andra förslag som är intressanta att ta upp. Det vore därför av vikt för oss att få höra Ditt förslag på ämne eller region som Du vill att vi fäster vår uppmärksamhet vid ett eventuellt framtida heldagsseminarium.