Östutvidgningen av EU

mars 17, 2001 Lars L Nilsson 0

Av Lars L. Nilsson Utvidgningsprocessen har utformats genom beslut som fattats av EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska rådets möten med början i Köpenhamn 1993. […]