Ingen bild

Brev från Moldavien

oktober 17, 2000 Nicolae Zaharia 0

Nicolae berättar i ett brev till sin svenska vän om hur han ser på livet i Moldavien idag. Egentligen vill han att många fler får höra hans berättelse, därför publicerar vi här hans brev.

Ingen bild

Medlemskandidatur på lika villkor?

oktober 1, 2000 Åsa Lundgren 0

Internationella relationer handlar inte enbart om ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen. Alltmer uppmärksamhet har börjat riktas mot kultur- och identitetsfrågor och hur dessa påverkar relationerna mellan stater. Ett exempel på att kultur och identitet har betydelse är EU:s stöd till demokratiseringsprocesserna i Turkiet och Polen under början av 90-talet. Demokratibiståndet till Polen var generöst och engagerat. Biståndet till Turkiet var nästintill obefintligt.