News Ticker

Interviews

Kristian Gerner återvänder söderut

Under hösten återvänder professor Kristian Gerner till det universitet där han studerade och sedermera disputerade 1984, det vill säga Historiska institutionen vid Lunds universitet. Där kommer han i första hand att forska och undervisa i allmän historia. [read more]

October 14, 2002

<\/body>