News Ticker

2000

Putin för president

Ingen skall tro att det som har skett i Ryssland den senaste tiden är konsekvenserna av ett antal slumpmässiga händelser som sammantaget gynnar den avgående Jeltsin och den tillförordnade presidenten Putin. Inte heller bör man direkt avfärda det som en olycklig utgång med förödande konsekvenser för det framtida Ryssland och dess omvärld. Utvecklingen i Ryssland de senaste årtiondet har lärt oss att det är svårt att förutse något överhuvudtaget. Putins popularitet, Enighets bildande och dess framgång i parlamentsvalet låter oss dock förstå att det mesta är möjligt om man har tillgång till och kontrollerar rätt resurser. [read more]

March 16, 2000

Att välja president i ett post-kommunistiskt land

Vad betyder egentligen ett val i länder som Ryssland och Ukraina? Ligger det någon sanning i vad en välkänd professor ofta hävdar, nämligen att man i dessa länder endast "leker val"? Och vad betyder närvaron av internationella valobservatörer för legitimeringen av ett val och för utvecklingen mot demokrati i de post-kommunistiska länderna? [read more]

March 16, 2000

Media and Kosovokrisen

Av Joanna Kurosz Lördagen den 20 november hölls ett internationellt seminarium med titeln “Images of the other: How do we get our [read more]

March 16, 2000

1 2 3
<\/body>