News Ticker

Issue 4/2000

DDR, tonårsdrömmar och ishockey

Den 3 oktober i år blir det tio år sedan Tyskland åter­förenades, och DDR för alltid blev en del av den problematiska tyska historien. Hur går det med den tyska åter­föreningen? Ganska dåligt, svarar stats­vetarna och sociologerna. Östtyskarna är missnöjda, och känner inte någon vidare samhörighet med sina bröder och systrar i väst. Man kan fortfarande tala om ett delat Tyskland. Lyckligtvis är det inte bara tråkiga forskare som ägnar sig åt sådana frågor. Ett par tyska under­hållningsfilmer har på senare tid aktualiserat frågan om östtyskarna, deras minnen från DDR-tiden och deras identitet i det återförenade Tyskland. [read more]

May 17, 2000

Urbanism and Disurbanism in the Soviet Union

The intention of this article is to present the evolution of the Soviet attitude towards the city and urbanism, here broadly understood as the "urban way of life". Particular emphasis will fall on the interwar period, which is generally seen as the most creative epoch for Soviet architects and planners [read more]

May 16, 2000

En märklig levnadshistoria

Av Teresa Vihtma När jag kliver in genom dörren till konditoriet inser jag att jag inte minns hur mannen jag kommit för att intervjua ser ut. [read more]

May 16, 2000

<\/body>