News Ticker

2000

Brev från Moldavien

Nicolae berättar i ett brev till sin svenska vän om hur han ser på livet i Moldavien idag. Egentligen vill han att många fler får höra hans berättelse, därför publicerar vi här hans brev. [read more]

October 17, 2000

Medlemskandidatur på lika villkor?

Internationella relationer handlar inte enbart om ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen. Alltmer uppmärksamhet har börjat riktas mot kultur- och identitetsfrågor och hur dessa påverkar relationerna mellan stater. Ett exempel på att kultur och identitet har betydelse är EU:s stöd till demokratiseringsprocesserna i Turkiet och Polen under början av 90-talet. Demokratibiståndet till Polen var generöst och engagerat. Biståndet till Turkiet var nästintill obefintligt. [read more]

October 1, 2000

1 2 3
<\/body>