News Ticker

Issue 2/1999

Har historien verkligen tagit slut?

De senaste tio årens ekonomiska utveckling i Ryssland gör att man måste fråga sig om den ekonomiska "chockterapin" har givit det förväntade resultatet. Stefan Hedlund anser att en av orsakerna till att man valde "stålbadet" framför en alternativ reformprocess i Ryssland bland annat står att finna i de västerländska idéernas närmast totala dominans på den internationella arenan. [read more]

October 16, 1999

Islams återkomst

"Inte mindre än 20 procent av alla registrerade religiösa organisationer i landet är muslimska. År 1997 uppskattades antalet muslimska församlingar till tre tusen. Det pågår en febril aktivitet för att bygga nya moskéer och i tävlan med den internationella s.k. ahmadiyya-rörelsen publiceras i dag Koranen och annan religiös litteratur i rysk översättning. Pilgrimsfärder till Mecka var under sovjetepoken förunnat en liten utvald elit. I dag går bussar och charterplan till de heliga platserna i Saudiarabien." [read more]

October 16, 1999

Varför etniskt krig?

Det etniska våldet och nationalismens snabba frammarsch har tyvärr utgjort en förhållandevis vanlig bild av utvecklingen i Östeuropa under de senaste tio åren. Erik Melander, som i maj lade fram sin avhandling Anarchy Within: The Security Dilemma Between Ethnic Groups in Emerging Anarchy, ger här sin bild av det etniska våldets mekanismer, som han menar bland annat är förbundna med en rädsla för "den andre" och en snedvriden historieskrivning. [read more]

October 16, 1999

Patriotismen i den polska litteraturen

Nationalismen är ett fenomen som har varit allestädes närvarande i det postsovjetiska Östeuropa. I den här artikeln av Nils Andrzej Uggla tar oss författaren med på en exposé i tid och rum genom den turbulenta polska historien på jakt efter den idag försvunna patriotismen. Vart har alla de forna verken om polens storhet tagit vägen? Behövs de inte längre och är det i så fall något att beklaga? [read more]

October 16, 1999

Natten då DDR försvann

Av Anders Selnes Natten då DDR försvann låg jag och sov på mitt hotellrum i Weimar. Berlin hade varit ett alltför självklart val, så jag tog [read more]

October 16, 1999

1 2
<\/body>