News Ticker

Articles by Anna Ekberg

Att välja president i ett post-kommunistiskt land

Vad betyder egentligen ett val i länder som Ryssland och Ukraina? Ligger det någon sanning i vad en välkänd professor ofta hävdar, nämligen att man i dessa länder endast "leker val"? Och vad betyder närvaron av internationella valobservatörer för legitimeringen av ett val och för utvecklingen mot demokrati i de post-kommunistiska länderna? [read more]

March 16, 2000

<\/body>